Relikvia sv.Cyrila v našej bazilike

Relikvia sv.Cyrila v našej bazilike

Relikvie sv. Cyrila začali putovať po Slovensku


V rámci prípravy na Jubilejný rok 2013 budú po jednotlivých diecézach Slovenska putovať relikvie sv. Cyrila. Ako prvý ich pre svoju arcidiecézu prevzal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský

Slávnostné odovzdanie relikvií sa uskutočnilo 30. decembra 2010 v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Ostatky svätého Konštantína Cyrila priniesol nitriansky biskup Viliam Judák v sprievode kanonikov Nitrianskej kapituly. Počas svätej omše predniesol homíliu nitriansky biskup Viliam Judák. Zdôraznil, že pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov na naše územie, ktoré budeme sláviť v roku 2013, „ich chceme mať pred naším duchovným zrakom a učiť sa od nich“. „Ich pôsobením naši predkovia vstúpili do európskych dejín a do vtedajšieho sveta so svojou písomnou kultúrou, právnym poriadkom, predovšetkým však s etickými normami kresťanstva. Svojou múdrosťou predi­šli storočia, keď si evanjelium osvojovali autenticky vo svojej rodnej reči,“ povedal v homílii nitriansky biskup. Telo sv. Cyrila je od roku 1963 uložené v Bazilike sv. Klementa v Kaplnke svätých Cyrila a Metoda v Ríme a v roku 1964 bola časť relikvií darovaná nitrianskej katedrále.
Po svätej omši nasledovala modlitba Litánií k svätým vierozves­tom Cyrilovi a Metodovi a prenesenie relikvií do Kaplnky svätého Jána Almužníka, kde si ich veriaci môžu uctiť.                 

V našej bazilike bude táto relikvia vystavená ešte aj dnes - v nedeľu 9.1.2011 od 18,00-20,00hod.