RELIKVIE don BOSCA V ŠAŠTÍNE a púť Miništrantov

RELIKVIE don BOSCA V ŠAŠTÍNE a púť Miništrantov

Už onedlho .. bude don Bosco aj v Šaštíne. Don Bosco, tešíme sa na Teba ! Príď medzi nás a svojou oduševňujúcou otcovskou prítomnosťou nám pomáhaj roznecovať plameň saleziánskej podnikavosti, tvorivosti, horlivosti v službe mládeži ... nech sú mladí priťahovaní k Ježišovi, nech sú v živom radostnom spoločenstve v rodine Cirkvi pod materským vedením Panny Márie Pomocnice, nech sú na Tvoj príhovor priťahovaní k angažovaniu sa vo veľkom dobrodružstve v práci pre spásu duší.