Streda - naša púť za sestrou Zdenkou.

Streda - naša púť za sestrou Zdenkou.

Streda bude v znamení výletu. Vzhľadom na nie celkom priaznivé počasie sme upustili od výletu do prírody a rozhodli sme sa pre "puťovýlet". Navštíveme kláštor MILOSRDNÝCH SESTIER SV. KRÍŽA v Trnave, kde sa uchovávajú relikvie sestry Zdenky. Nájdeme si čas aj na prechádzku po meste a o 16,oo hod. by sme mali byť doma. Odchod zo Šaštína -vlaková stanica bude o 9,oo hod. Príspevok na výlet je 1,-€. Občerstvenie a strava je vo vlastnej réžii - "kto si čo prinesie - to si aj zje!" ...(alebo sa môže aj podeliť...)

 

Niečo z jej života:

Sestra Zdenka z Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža, rodným menom Cecília Schelingová, sa narodila okolo polnoci medzi 24. a 25. decembrom 1916 v Krivej na Orave. V rokoch 1922 – 1930 navštevovala Cecília 8-ročnú ľudovú školu v Krivej. 6. júla 1931 nastúpila ako kandidátka v Inštitúte milosrdných sestier Svätého kríža do Podunajských Biskupíc.
30. januára 1937 zložila prvé rehoľné sľuby v Podunajských Biskupiciach
28. januára 1943 skladala večné sľuby.

1937 – 1940 po zložení prvých sľubov pracovala na internom oddelení na röntgene na klinike v Štátnej nemocnici v Bratislave.
1941 – 1942 pracovala ako ošetrovateľka v krajskej nemocnici v Humennom.
Od 1942 – 29. 2. 1952 pracovala v Štátnej nemocnici v Bratislave na Miczkiewiczovej ulici ako laborantka.

Ráno 29. februára 1952  štátna bezpečnosť zatkla sestru Zdenku Schelingovú. Uväznili ju v Justičnom paláci v Bratislave a tam podrobili vyšetrovaniu, ktoré bolo spojené s bezohľadným mučením.
17. júna 1952 bola odsúdená za údajnú velezradu na 12 rokov straty slobody a 10 rokov straty občianskych práv.

Sestra Zdenka bola vo vyšetrovacej väzbe v justičnom paláci v Bratislave. Ďalej bola väznená v Rimavskej Sobote, Pardubiciach, Brne, vo väzenskej nemocnici v Prahe na Pankráci, kde sa stretla s pani Helenou Wildeovou – Kordovou, ktorej zverila dôležité podrobnosti, predovšetkým o utrpení vo vyšetrovacej väzbe.
Svedectvo pani Heleny Wildeovej – Kordovej, ktorá v tomto čase žije vo Veľkej Británii, sa stalo známym až po 40-tich rokoch, po jej príchode na Slovensko 27. septembra 1994.

Z Prahy bola sestra Zdenka 16. apríla 1955 ako ťažko chorá prepustená z väzenia  a prijatá do nemocničného ošetrenia v Trnave.

Sestra Zdenka zomrela zaopatrená sviatosťami 31. júla 1955 o 7.45 hod. v trnavskej nemocnici na onkologickom oddelení. Dožila sa necelých 39 rokov. 2. augusta 1955 boli jej telesné pozostatky uložené na Starom cintoríne v Trnave.
6. apríla 1970 Krajský súd v Bratislave, za predsedníctva JUDr. Júliusa Matečného, oslobodil sestru Zdenku – Cecíliu Schelingovú od žaloby pre trestný čin velezrady.
18. novembra 1970 Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok v celom rozsahu, a tým umožnil úplnú občianskoprávnu rehabilitáciu sestry Zdenky.

V roku 1979 sa rušil Starý cintorín v Trnave, kde bol aj hrob sestry Zdenky. 15. októbra 1979 bola sestra Zdenka exhumovaná spolu s desiatimi sestrami Svätého kríža a 16. októbra prevezená na cintorín do Podunajských Biskupíc.

18. septembra 2000 bol otcom arcibiskupom Jánom Sokolom v Trnave otvorený diecézny proces blahorečenia Sr. Zdenky.
16. 6. 2003 bola druhá exhumácia pozostatkov Sr. Zdenky
7. júla 2003 bola ukončená rímska fáza procesu blahorečenia, keď Svätý Otec Ján Pavol II. potvrdil blahorečenie sestry Zdenky Schelingovej.
14. septembra 2003 na sviatok Povýšenie Svätého kríža dostalo Slovensko prvú blahoslavenú – rehoľnú sestru z Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža.