Святые одержат победу = Holy win = svätý víťazí

Святые одержат победу = Holy win = svätý víťazí

 V PREDVEČER SVIATKU Všetkých svätých SA V ORATKOVSKEJ ČAJOVNI USKUTOČNÍ TRADIČNÁ SÚŤAŽ S MOŽNOSŤOU BLIŽŠIE SPOZNAŤ VYNIKAJÚCE OSOBNOSTI NAŠICH BRATOV A SESTIER, KTORÍ PREŽILI ZMYSLUPLNÝ A HRDINSKÝ ŽIVOT A BOLI CIRKVOU VYHLÁSENÍ ZA BLAHOSLAVENÝCH alebo SVATÝCH. SÚ NÁM POVZBUDENÍM A INŠPIRÁCIOU, PRETO CHCEME PREŽÍVAŤ PRIATEĽSTVO S NIMI A BYŤ RODINNÝMI ČLENMI ICH RADOSTNÉHO SPOLOČENSTVA :-)