TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM ČINNOSTI

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM ČINNOSTI

OTVÁRACIE  ČASY   O R A T Ó R I A

(farské pastoračné centrum)

 

 

P r a c o v n é    d n i:

 

v PONDELOK ORATÓRIUM NIE JE OTVORENÉ

 

13:40 – 15:00

15:30 – 17:30

18:00

18:45 – 20:00

 

 

UTOROK

“Oratkovská škola”

Spoločné robenie úloh

Príprava na vyučovanie

Stretká

Organizovaná činnosť

Skupinky, krúžky, tréningy

 

SV. OMŠA

Stretká

Organizovaná činnosť

Skupinky, katechézy, šport

 

STREDA

“Oratkovská škola”

Spoločné robenie úloh

Príprava na vyučovanie

Stretká

Organizovaná činnosť

Skupinky, krúžky, tréningy

 

SV. OMŠA

Stretká

Organizovaná činnosť

Skupinky, katechézy, šport

 

ŠTVRTOK

“Oratkovská škola”

Spoločné robenie úloh

Príprava na vyučovanie

Stretká

Organizovaná činnosť

Skupinky, krúžky, tréningy

 

SV. OMŠA

Stretká

Organizovaná činnosť

Skupinky, katechézy, šport

 

PIATOK

 

Stretká

Organizovaná činnosť

Skupinky, krúžky, tréningy

16:30 SPEVOKOL

 

SV. OMŠA

 

Mládežnícky program

MIX-STRETKO

 

V   í   k   e   n   d  :

 

 

 

DOPOLUDNIA

 

P O P O L U D N Í

              15:00  -  18:30                19:00               19:45 - 21:15

 

 

SOBOTA

 

Výlety,

animátorský program

 

MOŽNOSŤ ÍSŤ NA VÝLET,

UPRATOVANIE ORATKA,

PRACOVNÉ AKTIVITY

           Ak  sme  doma :

voľnočasové AKTIVITY,

STRETKÁ,

animátorský program

 

15:00 SPEVOKOL

 

SV. OMŠA

 

PROGRAM

PRE MLÁDEŽ

( SPOLOČENSKÉ HRY, ŠPORT,

KINOFÓRUM )

 

 

NEDEĽA

 

SV. OMŠE

(7:00, 8:45, 10:30)

 

Stráže : 10:00

 

RODINNÉ ORATKO (od 0 - 99 r. )

HRY, šport, čajovňa

 

 

 

SV. OMŠA

 

 

VOLEJBAL