Veľkodušnosť mladých

Tento víkend sa pre 12 mladých ľudí z našeho oratka niesol znamení prípravy na prázdninové misijné pôsobenie na Ukrajine. Mladí z celého Slovenska sa stretli vo Vrútkach, aby začali pripravovať program na letný tábor pre ukrajinské deti. Je to povzbudivé, že sa rozhodli k tejto dobrodružnej veľkodušnosti. Je to v nemalej miere aj zásluha oduševnenej misionárskej animácie nášho diakona Janka Chovaňáka. Držíme im palce  a modlíme sa za nich, aby v začatom pokračovali a vydržali až do konca.