Vianočný prázdninový program Oratka

Vianočný prázdninový

program Oratka:

26.12. pondelok 10,00 hod.

Koledovanie Dobrej noviny

27.12. utorok 14,00 hod.

Kalčetový turnaj

28.12. streda 14,00 hod.

Volejbaj-dievčatá:chlapci

Vybíjana-dievčatá

29.12. štvrtok 14,00 hod.

Florbalový turnaj

30.12. piatok 14,00 hod.

Ping-pongový turnaj

31.12. sobota 14,00 hod.

Hry v oratku

17,00 hod. Koncoročná ďakovná sv.omša

23,30 hod. - adoračná modlitba v bazilike

               - očakávanie Nového roka