"VYSIELAČKA" DOBREJ NOVINY :-)

"VYSIELAČKA" DOBREJ NOVINY :-)

V sobotu 15. 12. sa v našej bazilike uskutoční "Vyslanie koledníkov Dobrej noviny 2012". Sv. omša s o. bikupom Jozefom Haľkom sa začne o 16:00.   Pozývame všetkých mladých i tých skôr narodených :-) .. a hlavne všetky detváky, ktoré sa pod vedením Patrície a Natálie pripravujú na vianočné koledovanie s Dobrou novinou.