W4AA (WEEKEND FOR AnimA)

W4AA (WEEKEND FOR AnimA)

V dňoch 22.-23. novembra sa v oratóriu zhromaždia nádejní animátori na spoločnej víkendovke, ktorej obsahom bude okrem stmeľovania spoločenstva medzi mládežou aj animátorský kurz s rôznymi aktivitami, skupinovými dynamikami a zaujímavými podnetmi pre zručnosti v komunikácii s ľuďmi. Myšlienka kurzu je zameraná na kvalitu medziľudskej komunikácie a pozorného, vnímavého STRETANIA SA S DRUHÝM ČLOVEKOM. Samozrejme, popri zaujímavom a veselom programe budeme vytvárať aj vzácne momenty spoločného stretnutia sa s Ježišom.