Čo nové u nás v oratku?

Letný program v našom oratku

Júl     utorok 16.7.: 13.00-17.50 ORATKO                       18.00 Sv.OMŠA v bazilike                     19.00-21.00 ORATKO (lakros)    streda 17.7.: 10.00-16.00 výlet Sekule                                                      ...

Zažili sme dobrodružstvá s Mášou a Medveďom

Počas prvých dvoch týždňov prázdnin sme zažili rôzne dobrodružstvá s Mášou a Miškom. Ďakujeme všetkým dobrodincom za ich hmotné i duchovné dary. Ale hlavne Pánu Bohu za pekné počasie a za nových kamarátov. Fotky z tábora si môžete pozrieť na picasawebe alebo zakúpiť v predajni Dominik. Cena jedného DVD je 1,50 eura.....    

PRÍMESTSKÝ TÁBOR - DOBRODRUŽSTVÁ S MÁŠOU A MEDVEĎOM - "ZAŽI NOVÉ PRIATEĽSTVÁ"

OD 1. PO 12. JÚL NÁS V ORATKU ČAKÁ PESTRÝ PROGRAM PRÍMESTSKÉHO TÁBORA ... SPOLU S VESELÝMI PRÍHODAMI NAŠICH NOVÝCH PRIATEĽOV : MÁŠI A MEDVEĎA. MODLIME SA ZA VYDARENÝ PRIEBEH TÁBORA A ZA PEKNÉ POČASIE =)

Deň otcov

Najbližšiu nedeľu - 16. júna - oslávime deň otcov. Od 15:30 je na programe už tradičný futbalový zápas medzi ženáčmi a slobodnými (ešte sa nepodarilo slobodným vyhrať ani jeden zápas), guláš a netradičné druhy olympijských športov ako napríklad vrh desať kilovým kladivom. A samozrejme opekanie špekáčiek a kofola. Na vašu účasť sa všetci tešíme.....   Nedeľná modlitba za otcove ruky Otcove ruky na večernom stole. Také sú veľké ako taniere. O chvíľu pôjde preč - kúpiť chlieb za...

"Deň detí" (a zároveň Deň Rodiny alias "Family day" =) )

2. júna - v nedeľu popoludní - pozývame deti aj rodičmi na sviatočný program, kde ako rodinné spoločenstvo môžme osláviť deň detí, vyjadriť vďačnosť za dar rodinného prostredia - za otcov, mamy, synov a dcéry :-).

MARIÁNSKY BEH - 26. máj

26. mája od 14:45 v parku pred bazilikou rôzne vekové kategórie

CHYSTÁME PRÍMESTSKÝ TÁBOR na prázdniny 2013

Ahojte decká ;-) ako každý rok - aj v tento chystáme pre vás počas letných prázdnin Prímestský tábor. Bude sa konať v saleziánskom oratóriu od 1. do 12. júla 2013. Čakajú nás Dobrodružstvá s Mášou a Medveďom - budeme zažívať nové priateľstvá :-) . Prihlášky na tábor by mali byť čoskoro - vyzdvihnúť o vyplnené odovzdať ich bude možné u don Fera alebo don Jaňa v oratóriu. Prednostne prijímame najprv deti zo Šaštína-Stráží, s ktorými sa aj počas roka stretáme v oratku a na Základnej škole. Pretože...

RELIKVIE don BOSCA V ŠAŠTÍNE a púť Miništrantov

Už onedlho .. bude don Bosco aj v Šaštíne. Don Bosco, tešíme sa na Teba ! Príď medzi nás a svojou oduševňujúcou otcovskou prítomnosťou nám pomáhaj roznecovať plameň saleziánskej podnikavosti, tvorivosti, horlivosti v službe mládeži ... nech sú mladí priťahovaní k Ježišovi, nech sú v živom radostnom spoločenstve v rodine Cirkvi pod materským vedením Panny Márie Pomocnice, nech sú na Tvoj príhovor priťahovaní k angažovaniu sa vo veľkom dobrodružstve v práci pre spásu duší.

Plánovanie tábora 2013

Od soboty 6.4. naberáme smer: systém pravidelných stretiek ako príprava na tábor. Stretká budú bývať zväčša o 18:00 hod každú sobotu, po ktorých budeme tráviť náš spoločný čas ešte športom v telocvični.....

NOVÉ FOTOGRAFIE - veľkonočné momentky - nájdete na Picasawebe

Fotky z Veľkého piatku - krížovej cesty, z veľkonočnej vigílie s o. biskupom Dominikom Tóthom, ale i z pondelňajšej "oblévačky-šlahačky" nájdete v odkaze na foto :)

MLÁDEŽNÍCKA KRÍŽOVÁ CESTA

Vo Veľký Piatok ... po liturgických obradoch ... podvečer sa zhromaždíme v oratku a spoločne sa vydáme na cestu s trpiacim Ježišom - na krížovú cestu mládeže. Budeme uvažovať nad tajomstvom hriechu, nad tajomstvom bolesti a utrpenia, ale aj nad nepochopiteľnou Božou láskou a milosrdenstvom - nad Božím plánom našej záchrany, ktorú slobodne a s odvážnym sebadarovaním uskutočnil Ježiš. Príďte, spoločná modlitba nás spojí vo viere a v túžbe prijať Božie požehnanie a premenu nášho života.

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Link:

www.bazilika.sk
www.katnoviny.sk
www.saleziani.sk
www.mladez.sk
www.breviar.sk
www.zamyslenia.sbb.sk
www.gjb.sk
www.misie.saleziani.sk
www.domka.sk
www.savio.sk
www.sbb.sk
www.pobavi.sk
www.daliborko.sk
www.mamateyka.sk
www.mileticka.sk
www.trnavka.sk
www.saldub.sk
www.humenne.domka.sk
www.sdbno.sk
www.3horky.sk
www.pcsipok.sk
www.oratko-usmev.sk
www.presovsdb.sk
www.roznava.domka.sk
https://kopanka.sk
www.salezianky.sk
www.donbosco.sk
www.youtube.com/saleziani

 

Deň s myšlienkou

Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše. (sv.Don Bosco)

Nikdy neprestanem robiť niečo, o čom viem, že je to dobré, aj keby sa mi postavilo do cesty mnoho ťažkých prekážok. (sv.Don Bosco)

Daktorí hovoria, že kto chce chodiť často na prijímanie, musí byť svätý. To nie je pravda. To je klam! Prijímanie je pre toho, kto sa chce stať svätým, a nie pre svätých. Lieky sa dávajú chorým tak isto, ako sa pokrm dáva slabým. (sv.Don Bosco)

Dve najmocnejšie opory ako vydržať a kráčať po ceste k nebu sú sviatosti prijímania a pokánia. Preto považujte za nepriateľa svojej duše každého, kto by vás chcel odviesť od týchto úkonov nášho svätého náboženstva. (sv.Don Bosco)

Čistota je najobľúbenejšou čnosťou srdca Panny Márie. Kde je čistota, je všetko. Kde čistoty nieto, niet ničoho. (sv.Don Bosco)

Časy, v ktorých žijeme, si vyžadujú vyskúšanú skromnosť a veľkú čistotu. (sv.Don Bosco)

Čo je krajšie a drahšie ako spoveď? Kde nám Pán preukázal viac dobroty ako tu? (sv.Don Bosco)

Pristupujte čo najčastejšie a vrúcne k prijímaniu. Keď prijímate Ježiša do svojho srdca často, milosť vám tak obnoví dušu, že telo bude prinútené poslúchať ducha. (sv.Don Bosco)


Telo musí pomáhať duši robiť dobre, musí jej slúžiť. Duša je paňou tela. (sv.Don Bosco)

Dobrý Boh prejavuje svoju moc najmä v súcite a odpúšťaní. (sv.Don Bosco)

Kedykoľvek sme na svätej omši, usilujme sa byť v takom stave, aby sme mohli pristúpiť k prijímaniu. (sv.Don Bosco)


Chcem vám povedať, čo diabol od vás čaká a čoho sa bojí. Chce, aby ste zaháľali a veľmi sa bojí, keď ste zamestnaní. Prečo? Keď zaháľate, zaháľa aj on. Ak zaháľate, hovorí: nemám čo robiť, miesto mňa robí záhaľka. (sv.Don Bosco)

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované. Boh ťa miluje, lebo si jeho dieťa. (sv.Don Bosco)

 

Keď chceš, aby iní znášali tvoje nedostatky, ochotne znášaj nedostatky iných. (sv.Don Bosco)


Nenazývajte zábavou deň, ktorý zanecháva v srdci výčitky a strach pred Božím súdom. (sv.Don Bosco)


Buďte vnútorne presvedčení, že všetky milosti, ktoré si prosíte od Panny Márie, dostanete, ak si nežiadate veci, ktoré by vám mohli byť na škodu. (sv.Don Bosco)

Rozptyľujte sa, ale nech je to rozptýlenie slušné, zábavy nech sú užitočné, nech sú na osvieženie telesných síl i ducha. Dbajte, aby váš odpočinok nebol zaháľaním alebo zbytočným strácaním času. (sv.Don Bosco)

 

Boh nepozerá na druh práce, ale na úmysel, s akým ju konáme. Všetky úrady sú teda rovnako vznešené, lebo v Božích očiach sú rovnako záslužné. (sv.Don Bosco)

 

Urob, čo môžeš a ostatné urobí Boh. Ak pracuješ preňho, nenechá ťa v ťažkosti. (sv.Don Bosco)

 

Pamätajte si, že svätenie sviatkov prináša Božie požehnanie na všetky práce v týždni. (sv.Don Bosco)

 

Ak chceš byť šťastný, musíš si to zaslúžiť tým, že budeš mať všetkých zo srdca rád, že budeš milovať priateľov, že budeš trpezlivý a veľkomyseľný k nepriateľom, že budeš plakať s plačúcimi a iným nebudeš závidieť ich šťastie a budeš robiť dobre všetkým a zle nikomu. (sv.Don Bosco)


Odporúčam vám, nakoľko viem a môžem, a moju radu si vpíšte do mysle i do srdca: vzývajte často meno Mária najmä strelnou modlitbou: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás. Je to modlitba krátka, ale zo skúsenosti viem, že je veľmi účinná. (sv.Don Bosco)


Najistejšou ochranou proti hnevu je pribrzdiť ho. (sv.Don Bosco)Nech nám Panna Mária pomáha kráčať cestou do neba. (sv.Don Bosco)

 

Byť na svätej omši rozmetá všetko, čo diabol získal. (sv.Don Bosco)

 

Nikdy nečítajte knihy, o ktorých neviete, či sú dobré. Poraďte sa najprv s dajakým súdnym človekom. (sv.Don Bosco)

 

Bez trpezlivosti sa nestaneme svätými. (sv.Don Bosco)


Pracujte pre Pána. Čo sa vám prihodí na tomto svete, je vec chvíľky, a nebo sa vám odplatí za všetko. (sv.Don Bosco)


Pomstou pravého katolíka je odpustenie a modlitba za toho, kto nás uráža. (sv.Don Bosco)

 

Slnko nech nikdy nezapadá nad vašim hnevom. Nikdy si nepripomínajte odpustené urážky ani škodu alebo bezprávie, na ktoré ste už zabudli. Hovorievajte vždy zo srdca: Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Zabudnime úplne a definitívne na všetko, čo nás kedysi potupilo. Všetkých milujme bratskou láskou. (sv.Don Bosco)

 

Dokonalosť sa získava pomaly úsilím. (sv.Don Bosco)


Keď sa modlíte, myslite na to, čo robíte. Keď sa modlíte, zhovárate sa s Bohom. Zhovárať sa znamená vyslovovať slová dobre, zrozumiteľne. Keď sa teda modlíte, odriekajte modlitby pomaly s takým tónom, ako by ste hovorili s najlepším priateľom. (sv.Don Bosco)

 

Čo spôsobuje diablovi najväčšie zlo, čoho sa najviac bojí, je zachovávanie predsavzatí zo spovede. (sv.Don Bosco)


 

Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme?

PAVOL VI.