Čo nové u nás v oratku?

Púť ZAĽÚBENÝCH

CEZ VÍKEND 14.- 16. FEBRUÁRA BUDE V BAZILIKE I V STREDISKU ĎALŠÍ ROČNÍK "PÚTE ZAĽÚBENÝCH".  Priestory oratória budú využité na poskytnutie služieb pútnikom a organizátorom Púte.

DETI a DOBRODRUŽNÁ PRÍPRAVA "I-M-O-S"

V SOBOTU 8. februára SA O 15:00 opäť STRETNÚ SMELÍ PUTOVNÍCI NA CESTE S PROGRAMOM "I-M-O-S" ... v čajovni oratka nás čakajú nové príhody, veselé aktivity, spev a ďalšie dôležité poznatky pri príprave na 1. sv. prijímanie.

Don Bosco šooou :)

V nedeľu 2. februára 2014 sme v priestoroch telocvične za hojnej účasti animátorov a rodičov i starých rodičov prežili spolu s 90 deťmi nádherné popoludnie na oslavu don Bosca. Pani Ľudka Machová opísala sviatočnú atmosféru nasledovne : "Nedeľné popoludnie sa nieslo v duchu osláv sviatku dona Bosca. Patrilo všetkým deťom, mládeži, ich rodičom či starým rodičom, ktorí sa zišli v saleziánskej telocvični. Skupinka 20 animátorov pripravila pre približne 90 detí súťažné popoludnie plné...

Deviatnik k don Boscovi - VIII. deň (29.1.)

Zostávajte v radosti!     Ako mladý kňaz som si na jedno zo záložiek v breviári napísal:  "Poznal som, že pre nich niet lepšieho, ako radovať sa a konať z živote dobro" (Kaz 3,12). Objavil som v tomto zlaté pravidlo, ktoré som nikdy nestratil zo zretele. Keď po mojej kázni prišiel za mnou pre radu Dominik, tak som mu povedal: "Buď radostný a buď apoštolom." Dnes vás priatelia pozývam, aby ste objavili tu "plnú radosť", ktorú nám zanechal Ježiš.        ...

Deviatnik - Don Bosco - VII. deň (28. 1.)

Stále myslím na vás, či som blízko alebo ďaleko!   Moji najdrahší synovia v Ježišovi Kristovi.           Stále myslím na vás, či som blízko alebo ďaleko. Mám iba jednu túžbu. Túžim vás vidieť šťastných v čase i vo večnosti. Táto myšlienka a táto túžba ma priviedla napísať vám tento list. Cítim, drahí moji, ťarchu svojej odlúčenosti a nevidieť vás a nepočuť mi spôsobuje bolesť, ktorú si neviete ani predstaviť. Preto som vám chcel napísať tieto riadky už pred...

Deviatnik k don Boscovi - VI. deň (27. 1.)

Saleziánsky sen: láskavosť svätého Františka!             Namiesto dlhej kázne vám tu poviem jednu historku. Volajte ju ako sa vám páči: bájka, sen, historka, pripisujte jej veľkú, malú alebo žiadnu dôležitosť a súďte o nej ako sa vám páči. Ale predsa táto historka nás mnohému naučí.         Zdalo sa mi, že som kráčal alejou u Porta Susa a pred kasárňami. Tam som spozoroval akúsi ženu, ktorú som považoval za predavačku...

DON BOSCO SHOW - ORATKOVSKÁ OSLAVA V NEDEĽU 2. FEBRUÁRA

V NEDEĽU 2. FEBRUÁRA SA O 15:00 STRETNEME V ORATKOVSKEJ TELOCVIČNI, ABY SME SI SPOLU ZASÚŤAŽILI, ZABAVILI SA A STRÁVILI RADOSTNÉ SVIATOČNÉ POPOLUDNIE SPOJENÉ S OSLAVOU SVIATKU SV. JÁNA BOSCA. DON BOSCO NÁS VŠETKÝCH POZÝVA K PREŽÍVANIU RADOSTI A VESELOSTI, K PRIATEĽSTVU MEDZI SEBOU I K PRIATEĽSTVU S JEŽIŠOM A PANNOU MÁRIOU. VERÍME, ŽE PREŽIJEME SPOLU NEOPAKOVATEĽNÉ CHVÍLE :-)

deviatnik ku sviatku don BOSCA - V. deň (26. 1.)

Maria je tvoja vľúdna matka!           V tejto svätyni v Orope som myslel na svojich milých synov z Turína a povedal som si: "Ach, kiež by som ich tu mohol mať všetkých so sebou, aby som ich všetkých priviedol k Máriiným nohám, aby som ich všetkých zveril pod jej mocnú ochranu a zo všetkých spravil to, čím boli Dominik Savio a Luigi Gonsaga." Pred Máriiným zázračným oltárom som sa potom pomodlil túto modlitbu: "Žehnaj, Mária, celému nášmu domu, odstráň zo sŕdc našich...

deviatnik k don Boscovi - IV. deň (25. 1.)

Svätosť je pre teba!            Stať sa svätým, povedzte mi .... Ale to by človek musel mať čas, aby sa mohol modliť a chodiť do kostola !! Musel by byť bohatý, aby mohol dávať štedré almužny. Musel by byť múdry, aby mohol študovať, premýšľať, kontemplovať.         Nie - to je omyl, nie je nutné mať k dispozícii svoj čas, ani byť bohatý, či múdry. Veď z nedostatku práce človek len zlenivie, bohatstvo ho urobí lakomým a učenosť môže vyvolať...

deviatnik k don Boscovi - III. deň (24. 1.)

Ježiš je náš priateľ a vodca!             Všetky činy nášho milovaného Spasiteľa sú reťazou úkonov veľkodušnej dobroty. Najväčších hriešnikov nikdy tvrdo neodvrhol. A akú nežnú lásku prejavuje tým, ktorí ho urazili: Peter ho trikrát zaprel. On sa naň pozrel s láskou, donútil ho, aby sa nad sebou zamyslel a ponúkol mu inú - celkom novú lásku.         Ach, s akou láskou a s akou nežnosťou objíma Boh toho, kto sa obrátil a vracia sa k...

deviatnik k don Boscovi - II. deň (23. 1.)

Boh je náš predobrý otec!           Keď hovorím o dôstojnosti kresťana, chápem tým preveľkú dôstojnosť, ktorú si získal, keď si bol krstom prijatý do lona našej matky Cirkvi. Krst ti otvoril dvere do Cirkvi a zbavil ťa zlého. V momente krstu ti Boh dal svoju úžasnú lásku. Do tvojho srdca vložil vieru, nádej a lásku. Keď si sa stal kresťanom, mohol si pozdvihnúť oči k nebu a zvolať: "Boh neba a zeme je tiež mojím Otcom. Je môj Otec, miluje ma, chce,...

deviatnik ku sviatku dona BOSCA - I. deň (22. 1.)

Vydaj sa na cestu šťastia!            Uváž priateľu, že Boh ťa stvoril k svojmu obrazu, že ti dal telo a nesmrteľnú dušu. A naviac ťa urobil svojim dieťaťom. Miloval ťa odjakživa a stále ťa miluje ako nežný Otec. Stvoril ťa len preto, aby si ho miloval a slúžil mu na tomto svete, a tak si zaslúžil, aby si s ním mohol byť šťastný v nebi. Nie si teda na tomto svete len preto, aby si sa bavil , zarábal peniaze, jedol a spal. Boh ti dal svoj vlastný...

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Link:

www.bazilika.sk
www.katnoviny.sk
www.saleziani.sk
www.mladez.sk
www.breviar.sk
www.zamyslenia.sbb.sk
www.gjb.sk
www.misie.saleziani.sk
www.domka.sk
www.savio.sk
www.sbb.sk
www.pobavi.sk
www.daliborko.sk
www.mamateyka.sk
www.mileticka.sk
www.trnavka.sk
www.saldub.sk
www.humenne.domka.sk
www.sdbno.sk
www.3horky.sk
www.pcsipok.sk
www.oratko-usmev.sk
www.presovsdb.sk
www.roznava.domka.sk
https://kopanka.sk
www.salezianky.sk
www.donbosco.sk
www.youtube.com/saleziani

 

Deň s myšlienkou

Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše. (sv.Don Bosco)

Nikdy neprestanem robiť niečo, o čom viem, že je to dobré, aj keby sa mi postavilo do cesty mnoho ťažkých prekážok. (sv.Don Bosco)

Daktorí hovoria, že kto chce chodiť často na prijímanie, musí byť svätý. To nie je pravda. To je klam! Prijímanie je pre toho, kto sa chce stať svätým, a nie pre svätých. Lieky sa dávajú chorým tak isto, ako sa pokrm dáva slabým. (sv.Don Bosco)

Dve najmocnejšie opory ako vydržať a kráčať po ceste k nebu sú sviatosti prijímania a pokánia. Preto považujte za nepriateľa svojej duše každého, kto by vás chcel odviesť od týchto úkonov nášho svätého náboženstva. (sv.Don Bosco)

Čistota je najobľúbenejšou čnosťou srdca Panny Márie. Kde je čistota, je všetko. Kde čistoty nieto, niet ničoho. (sv.Don Bosco)

Časy, v ktorých žijeme, si vyžadujú vyskúšanú skromnosť a veľkú čistotu. (sv.Don Bosco)

Čo je krajšie a drahšie ako spoveď? Kde nám Pán preukázal viac dobroty ako tu? (sv.Don Bosco)

Pristupujte čo najčastejšie a vrúcne k prijímaniu. Keď prijímate Ježiša do svojho srdca často, milosť vám tak obnoví dušu, že telo bude prinútené poslúchať ducha. (sv.Don Bosco)


Telo musí pomáhať duši robiť dobre, musí jej slúžiť. Duša je paňou tela. (sv.Don Bosco)

Dobrý Boh prejavuje svoju moc najmä v súcite a odpúšťaní. (sv.Don Bosco)

Kedykoľvek sme na svätej omši, usilujme sa byť v takom stave, aby sme mohli pristúpiť k prijímaniu. (sv.Don Bosco)


Chcem vám povedať, čo diabol od vás čaká a čoho sa bojí. Chce, aby ste zaháľali a veľmi sa bojí, keď ste zamestnaní. Prečo? Keď zaháľate, zaháľa aj on. Ak zaháľate, hovorí: nemám čo robiť, miesto mňa robí záhaľka. (sv.Don Bosco)

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované. Boh ťa miluje, lebo si jeho dieťa. (sv.Don Bosco)

 

Keď chceš, aby iní znášali tvoje nedostatky, ochotne znášaj nedostatky iných. (sv.Don Bosco)


Nenazývajte zábavou deň, ktorý zanecháva v srdci výčitky a strach pred Božím súdom. (sv.Don Bosco)


Buďte vnútorne presvedčení, že všetky milosti, ktoré si prosíte od Panny Márie, dostanete, ak si nežiadate veci, ktoré by vám mohli byť na škodu. (sv.Don Bosco)

Rozptyľujte sa, ale nech je to rozptýlenie slušné, zábavy nech sú užitočné, nech sú na osvieženie telesných síl i ducha. Dbajte, aby váš odpočinok nebol zaháľaním alebo zbytočným strácaním času. (sv.Don Bosco)

 

Boh nepozerá na druh práce, ale na úmysel, s akým ju konáme. Všetky úrady sú teda rovnako vznešené, lebo v Božích očiach sú rovnako záslužné. (sv.Don Bosco)

 

Urob, čo môžeš a ostatné urobí Boh. Ak pracuješ preňho, nenechá ťa v ťažkosti. (sv.Don Bosco)

 

Pamätajte si, že svätenie sviatkov prináša Božie požehnanie na všetky práce v týždni. (sv.Don Bosco)

 

Ak chceš byť šťastný, musíš si to zaslúžiť tým, že budeš mať všetkých zo srdca rád, že budeš milovať priateľov, že budeš trpezlivý a veľkomyseľný k nepriateľom, že budeš plakať s plačúcimi a iným nebudeš závidieť ich šťastie a budeš robiť dobre všetkým a zle nikomu. (sv.Don Bosco)


Odporúčam vám, nakoľko viem a môžem, a moju radu si vpíšte do mysle i do srdca: vzývajte často meno Mária najmä strelnou modlitbou: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás. Je to modlitba krátka, ale zo skúsenosti viem, že je veľmi účinná. (sv.Don Bosco)


Najistejšou ochranou proti hnevu je pribrzdiť ho. (sv.Don Bosco)Nech nám Panna Mária pomáha kráčať cestou do neba. (sv.Don Bosco)

 

Byť na svätej omši rozmetá všetko, čo diabol získal. (sv.Don Bosco)

 

Nikdy nečítajte knihy, o ktorých neviete, či sú dobré. Poraďte sa najprv s dajakým súdnym človekom. (sv.Don Bosco)

 

Bez trpezlivosti sa nestaneme svätými. (sv.Don Bosco)


Pracujte pre Pána. Čo sa vám prihodí na tomto svete, je vec chvíľky, a nebo sa vám odplatí za všetko. (sv.Don Bosco)


Pomstou pravého katolíka je odpustenie a modlitba za toho, kto nás uráža. (sv.Don Bosco)

 

Slnko nech nikdy nezapadá nad vašim hnevom. Nikdy si nepripomínajte odpustené urážky ani škodu alebo bezprávie, na ktoré ste už zabudli. Hovorievajte vždy zo srdca: Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Zabudnime úplne a definitívne na všetko, čo nás kedysi potupilo. Všetkých milujme bratskou láskou. (sv.Don Bosco)

 

Dokonalosť sa získava pomaly úsilím. (sv.Don Bosco)


Keď sa modlíte, myslite na to, čo robíte. Keď sa modlíte, zhovárate sa s Bohom. Zhovárať sa znamená vyslovovať slová dobre, zrozumiteľne. Keď sa teda modlíte, odriekajte modlitby pomaly s takým tónom, ako by ste hovorili s najlepším priateľom. (sv.Don Bosco)

 

Čo spôsobuje diablovi najväčšie zlo, čoho sa najviac bojí, je zachovávanie predsavzatí zo spovede. (sv.Don Bosco)


 

Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme?

PAVOL VI.