Čo nové u nás v oratku?

IMOS - STRETNUTIE DETÍ v príprave na 1.sv. prijímanie

11. januára sa prvýkrát v novom roku 2014 stretnú deti pripravujúce sa na 1. sv. prijímanie .. spolu s animátormi, aby opäť prežili podnetné a dobrodružné popoludnie v oratóriu. Celý program sa začne o 14:00 v čajovni. Neváhajte, aby vám nič dôležité neušlo, pretože naša cesta pokračuje fantastickými prekvapeniami :-)  

SILVESTER V ORATKU

NA PRELOME ROKOV -  cez Sivestrovský večer a Novoročnú noc SME SPOLOČNE V ORATÓRIU PREŽILI VESELÝ PROGRAM S TANCAMI A ZÁBAVNÝMI SÚŤAŽAMI. Nechýbala ani adorácia v bazilike a ohňostroje, ktoré sme sledovali i vypúšťali z lukratívneho miesta pri riečke Myjave :-)

KOLEDNÍCKA "DOBRÁ NOVINA"

26. DECEMBRA - v druhý sviatok Vianočný a zároveň v deň sviatku sv. Štefana sme sa zišli v hojnom počte na sv. omši o 8:45 v bazilike. Koledníci už poobliekaní v koledníckych kostýmoch animovali liturgiu spevom i peknou scénkou. Po sv. omši sme sa rozdelili do 3 skupín a v Šaštíne i v Strážach sme navštevovali rodiny s "Dobrou novinou".

ANIMÁTORSKÁ KAPUSTNICA

23. decembra sme v priateľskom kruhu prežívali spoločný animátorský Štedrý večer. 

ADVENTNÝ VEČIEROK pre DETI

22. decembra - v 4. adventnú nedeľu - sa v spoločenskej sále bude konať pre pozvané deti adventný (predvianočný) večierok ... vlastne už s vianočnou atmosférou. Ako každý rok, všetci "stretkári", všetky deti zo spevokolu, koledníci Dobrej noviny, hokejbaloví juniori a miništranti sa zídu o 16:00, aby spoločne prežili pekné chvíle pri sviatočnom stole, aby sa spoločne tešili z čara Vianoc a ďakovali za ten najväčší Dar, ktorý sme dostali od nebeského Otca : za jeho Syna Ježiša Krista, ktorý sa...

I M o S (Ide Mi o Svätosť) .. príprava detí na 1. sv. prijímanie

V  sobotu (7. 12. 2013) sa opäť stretneme o 14:00 v čajovni, aby sme spolu s animátormi prežili nové dobrodružstvá na našej ceste k svätosti. Budeme poznávať ďalšie pomôcky a pravidlá pre úspešnú cestu do cieľa, budeme sa hrať a súťažiť a do sýtosti spievať. Nezabudnite sa vystrojiť dobrou náladou. Tešíme sa na nádherné spoločné popoludnie...

VÝROBA ADVENTNÝCH VENCOV

AKO KAŽDÝ ROK PRED ZAČIATKOM ADVENTU, tak aj tentokrát - v SOBOTU 30. NOVEMBRA sa stretneme v oratóriu - popoludní od 15:00 hodiny, aby sme si spoločne zhotovili adventné vence za asistencie rodičov a animátorov. PRINESTE SI POTREBNÝ MATERIÁL A POMôCKY a spoločnými silami si môžeme vytvoriť tento pekný ADVENTNÝ symbol, ktorý pomáha bedlivo prežívať prípravu na Vianoce.

W4AA (WEEKEND FOR AnimA)

V dňoch 22.-23. novembra sa v oratóriu zhromaždia nádejní animátori na spoločnej víkendovke, ktorej obsahom bude okrem stmeľovania spoločenstva medzi mládežou aj animátorský kurz s rôznymi aktivitami, skupinovými dynamikami a zaujímavými podnetmi pre zručnosti v komunikácii s ľuďmi. Myšlienka kurzu je zameraná na kvalitu medziľudskej komunikácie a pozorného, vnímavého STRETANIA SA S DRUHÝM ČLOVEKOM. Samozrejme, popri zaujímavom a veselom programe budeme vytvárať aj vzácne momenty spoločného...

Святые одержат победу = Holy win = svätý víťazí

 V PREDVEČER SVIATKU Všetkých svätých SA V ORATKOVSKEJ ČAJOVNI USKUTOČNÍ TRADIČNÁ SÚŤAŽ S MOŽNOSŤOU BLIŽŠIE SPOZNAŤ VYNIKAJÚCE OSOBNOSTI NAŠICH BRATOV A SESTIER, KTORÍ PREŽILI ZMYSLUPLNÝ A HRDINSKÝ ŽIVOT A BOLI CIRKVOU VYHLÁSENÍ ZA BLAHOSLAVENÝCH alebo SVATÝCH. SÚ NÁM POVZBUDENÍM A INŠPIRÁCIOU, PRETO CHCEME PREŽÍVAŤ PRIATEĽSTVO S NIMI A BYŤ RODINNÝMI ČLENMI ICH RADOSTNÉHO SPOLOČENSTVA :-)

ANIMÁTORI NA víkendovke W4AnimA

POČAS JEDNÉHO KRÁSNEHO OKTÓBROVÉHO VÍKENDU SME STRÁVILI NEZABUDNUTEĽNÉ CHVÍLE NA ANIMÁTORSKEJ AKCII "WEEKEND FOR ANIMA" NA CHATE V HÚŠKACH. OKREM ZÁBAVNÝCH SPOLOČENSKÝCH HIER, ADRENALÍNOVÉHO LOVENIA PAVÚKOV A ŠPORTU SME ZAŽILI AJ NOČNÚ VÝPRAVU DO TAJOMNÉHO LESA, SPOZNÁVACIE "RANDEVÚ" ROZČLENENÉ NA 12 HODÍN, SOBOTNÚ VÝPRAVU NA HRÍBY, ANIMA-ŠKOLENIE O POSTAVE ANIMÁTORA A O STRETKÁCH, FILM "CIRKUS BUTTERFLY", SV. OMŠE, VOLEYBAL A JABĹČKOBAL :-)  .. A KOPU-KOPU DOBREJ ZÁBAVY :-)

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM ČINNOSTI

OTVÁRACIE  ČASY   O R A T Ó R I A (farské pastoračné centrum)     P r a c o v n é    d n i:   v PONDELOK ORATÓRIUM NIE JE OTVORENÉ   13:40 – 15:00 15:30 – 17:30 18:00 18:45 – 20:00     UTOROK “Oratkovská škola” Spoločné robenie úloh Príprava na...

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK JE TU :)

PO KRÁSNYCH LETNÝCH PRÁZDNINÁCH JE TU NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK ... A V ŇOM NOVÉ PONUKY NÁŠHO ORATKA. ORATKO JE MIESTO, KTORÉ ZAHŔŇA 4 PODSTATNÉ ROZMERY NÁŠHO SNAŽENIA A NAŠÍCH SPOLOČNÝCH AKTIVÍT : 1. ORATKO JE "DOMOVOM", KDE SA ĽUDIA NAVZÁJOM MAJÚ V ÚCTE A POMÁHAJÚ VYTVÁRAŤ RODINNÚ ATMOSFÉRU 2. ORATKO JE "ŠKOLOU", KTORÁ NÁS PRIPRAVUJE DO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA, PODNECUJE NÁS ROZVÍJAŤ NAŠE TALENTY A POMÁHA NÁM BYŤ ZODPOVEDNÝMI 3. ORATKO JE "KAPLNKOU" = TEDA MIESTOM, KDE PREŽÍVAME RADOSŤ Z PRIATEĽSTVA S...

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Link:

www.bazilika.sk
www.katnoviny.sk
www.saleziani.sk
www.mladez.sk
www.breviar.sk
www.zamyslenia.sbb.sk
www.gjb.sk
www.misie.saleziani.sk
www.domka.sk
www.savio.sk
www.sbb.sk
www.pobavi.sk
www.daliborko.sk
www.mamateyka.sk
www.mileticka.sk
www.trnavka.sk
www.saldub.sk
www.humenne.domka.sk
www.sdbno.sk
www.3horky.sk
www.pcsipok.sk
www.oratko-usmev.sk
www.presovsdb.sk
www.roznava.domka.sk
https://kopanka.sk
www.salezianky.sk
www.donbosco.sk
www.youtube.com/saleziani

 

Deň s myšlienkou

Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše. (sv.Don Bosco)

Nikdy neprestanem robiť niečo, o čom viem, že je to dobré, aj keby sa mi postavilo do cesty mnoho ťažkých prekážok. (sv.Don Bosco)

Daktorí hovoria, že kto chce chodiť často na prijímanie, musí byť svätý. To nie je pravda. To je klam! Prijímanie je pre toho, kto sa chce stať svätým, a nie pre svätých. Lieky sa dávajú chorým tak isto, ako sa pokrm dáva slabým. (sv.Don Bosco)

Dve najmocnejšie opory ako vydržať a kráčať po ceste k nebu sú sviatosti prijímania a pokánia. Preto považujte za nepriateľa svojej duše každého, kto by vás chcel odviesť od týchto úkonov nášho svätého náboženstva. (sv.Don Bosco)

Čistota je najobľúbenejšou čnosťou srdca Panny Márie. Kde je čistota, je všetko. Kde čistoty nieto, niet ničoho. (sv.Don Bosco)

Časy, v ktorých žijeme, si vyžadujú vyskúšanú skromnosť a veľkú čistotu. (sv.Don Bosco)

Čo je krajšie a drahšie ako spoveď? Kde nám Pán preukázal viac dobroty ako tu? (sv.Don Bosco)

Pristupujte čo najčastejšie a vrúcne k prijímaniu. Keď prijímate Ježiša do svojho srdca často, milosť vám tak obnoví dušu, že telo bude prinútené poslúchať ducha. (sv.Don Bosco)


Telo musí pomáhať duši robiť dobre, musí jej slúžiť. Duša je paňou tela. (sv.Don Bosco)

Dobrý Boh prejavuje svoju moc najmä v súcite a odpúšťaní. (sv.Don Bosco)

Kedykoľvek sme na svätej omši, usilujme sa byť v takom stave, aby sme mohli pristúpiť k prijímaniu. (sv.Don Bosco)


Chcem vám povedať, čo diabol od vás čaká a čoho sa bojí. Chce, aby ste zaháľali a veľmi sa bojí, keď ste zamestnaní. Prečo? Keď zaháľate, zaháľa aj on. Ak zaháľate, hovorí: nemám čo robiť, miesto mňa robí záhaľka. (sv.Don Bosco)

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované. Boh ťa miluje, lebo si jeho dieťa. (sv.Don Bosco)

 

Keď chceš, aby iní znášali tvoje nedostatky, ochotne znášaj nedostatky iných. (sv.Don Bosco)


Nenazývajte zábavou deň, ktorý zanecháva v srdci výčitky a strach pred Božím súdom. (sv.Don Bosco)


Buďte vnútorne presvedčení, že všetky milosti, ktoré si prosíte od Panny Márie, dostanete, ak si nežiadate veci, ktoré by vám mohli byť na škodu. (sv.Don Bosco)

Rozptyľujte sa, ale nech je to rozptýlenie slušné, zábavy nech sú užitočné, nech sú na osvieženie telesných síl i ducha. Dbajte, aby váš odpočinok nebol zaháľaním alebo zbytočným strácaním času. (sv.Don Bosco)

 

Boh nepozerá na druh práce, ale na úmysel, s akým ju konáme. Všetky úrady sú teda rovnako vznešené, lebo v Božích očiach sú rovnako záslužné. (sv.Don Bosco)

 

Urob, čo môžeš a ostatné urobí Boh. Ak pracuješ preňho, nenechá ťa v ťažkosti. (sv.Don Bosco)

 

Pamätajte si, že svätenie sviatkov prináša Božie požehnanie na všetky práce v týždni. (sv.Don Bosco)

 

Ak chceš byť šťastný, musíš si to zaslúžiť tým, že budeš mať všetkých zo srdca rád, že budeš milovať priateľov, že budeš trpezlivý a veľkomyseľný k nepriateľom, že budeš plakať s plačúcimi a iným nebudeš závidieť ich šťastie a budeš robiť dobre všetkým a zle nikomu. (sv.Don Bosco)


Odporúčam vám, nakoľko viem a môžem, a moju radu si vpíšte do mysle i do srdca: vzývajte často meno Mária najmä strelnou modlitbou: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás. Je to modlitba krátka, ale zo skúsenosti viem, že je veľmi účinná. (sv.Don Bosco)


Najistejšou ochranou proti hnevu je pribrzdiť ho. (sv.Don Bosco)Nech nám Panna Mária pomáha kráčať cestou do neba. (sv.Don Bosco)

 

Byť na svätej omši rozmetá všetko, čo diabol získal. (sv.Don Bosco)

 

Nikdy nečítajte knihy, o ktorých neviete, či sú dobré. Poraďte sa najprv s dajakým súdnym človekom. (sv.Don Bosco)

 

Bez trpezlivosti sa nestaneme svätými. (sv.Don Bosco)


Pracujte pre Pána. Čo sa vám prihodí na tomto svete, je vec chvíľky, a nebo sa vám odplatí za všetko. (sv.Don Bosco)


Pomstou pravého katolíka je odpustenie a modlitba za toho, kto nás uráža. (sv.Don Bosco)

 

Slnko nech nikdy nezapadá nad vašim hnevom. Nikdy si nepripomínajte odpustené urážky ani škodu alebo bezprávie, na ktoré ste už zabudli. Hovorievajte vždy zo srdca: Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Zabudnime úplne a definitívne na všetko, čo nás kedysi potupilo. Všetkých milujme bratskou láskou. (sv.Don Bosco)

 

Dokonalosť sa získava pomaly úsilím. (sv.Don Bosco)


Keď sa modlíte, myslite na to, čo robíte. Keď sa modlíte, zhovárate sa s Bohom. Zhovárať sa znamená vyslovovať slová dobre, zrozumiteľne. Keď sa teda modlíte, odriekajte modlitby pomaly s takým tónom, ako by ste hovorili s najlepším priateľom. (sv.Don Bosco)

 

Čo spôsobuje diablovi najväčšie zlo, čoho sa najviac bojí, je zachovávanie predsavzatí zo spovede. (sv.Don Bosco)


 

Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme?

PAVOL VI.