Čo nové u nás v oratku?

Výlet na Magdalénku

V tento krásny jesenný čas, keď nám počasie tak praje, chceme prežiť v potulkách prírodou. Za náš cieľ sme si vybrali starobylú "Magdalénku". Tešíme sa na krásne zážitky.

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii

Národná púť k Sedembolestnej Štvrtok 15. 9. Sv. omše: 7:00 a 8:00 10:30 pontifikálnu sv. omšu celebruje otec arcib. Stanislav Zvolenský Homília: olomoucký otec arcib. Ján Graubner 14:00 Akatist k Presvätej Bohorodičke vladyka Peter Rusnák a požehnanie pútnikov na cestu Piatok 16. 9. Púť chorých a seniorov Sv. omše: 7:00 a 8:00 10:00 pontifikálnu sv. omšu celebruje otec biskup Andrej Imrich 14:30 Požehnanie pútnikov na cestu Spovedanie počas celej púte. Bližšie...

DVD s fotkami a videom z Prímestského tábora už v predaji.

V predajni Dominik - pri našom oratku si už môžete zakupiť DVD s fotkami a videom z Prímestkého tábora. Ďakujeme Eliášovi Hrabošovi za spracovanie videa. Cena je symbolická - 1€.

Zahájenie našho oratkovského roku

Sobota 10.9.2011 - začal sa náš nový oratkovský rok. Počasie nám prialo a tak sa pripravený program mohol začať - obľúbený pašeráci, zaujímavé súťaže na stanoviskách, futbalový turnaj, tance, opekačka, modlitba. Predstavili sme najdôležitejšie podujatia v priebehu roka a už teraz sa tešíme na vyrobu ružencov - sobota 24.9. Ďakujeme našim animátorom za zorganizovanie tohto podujatia. foto : picasaweb.google.sk/101791212992816608122

Zahájenie oratkovskej sezóny v novom školskom roku

Nový oratkovský školský rok 2011/2012 začneme v našom oratku v sobotu 10.9.2011 o 14,oo hod. Všetkých srdečne pozývame. Pripravujeme megahru, miniturnaj vo futbale, súťaže na rôznych stanovištiach. K dispozícii už bude aj DVD s táborovým videom.

FOTO z prímestského tábora 2011 už v predaji!!

 DVD s fotkami z prímestského tábora je už v predaji v oratóriu alebo v predajni DOMINIK vedľa oratória. Cena je 1€.

Prímestský tábor - bodovanie

Konečné bodové hodnotenie - MLADŠÍ 1.Benjamín    13 400 bodov 2.Zabulon      11 800 bodov 3.Ruben        11 550 bodov 4.Gad           10 800 bodov 5.Neftali        10 750 bodov 6.Júda            9 950 bodov   Konečné bodové hodnotenie -...

Prímestský tábor 2011 - EXODUS

Pondelok 4.júla 2011 sa začal náš oratkovský tábor. Prihlásilo sa nám 137 detí o ktoré sa stará 43 veľkodušných mladých ľudí-prevažne stredoškolákov v spolupráci s miestnými saleziánmi. Témou tohoročného tábora sa stal príbeh Mojžiša a vyslobodenie izraelského národa z egypstkého zajatia. "Zo zajatia k slobode" sa budeme snažiť dôjsť počas dvoch týždňov, ktoré budú naplnené hrou, súťažmi, výletmi, modlitbou, vzajomným spoznávaním. Tešíme sa, že nám náš dobrý Boh požehnáva-prvý deň nás o tom...

Budeme mať novokňaza!

    Náš diakokon Janko Chovaňák finišuje - blíži sa už k cieľu svojej kňazskej vysviacky, ktorá sa uskutoční v Poprade 18.júna 2011. Všetci sme srdečne pozvaní! Modlime sa za Janka, aby bol z neho svätý saleziánsky kňaz. P.S. "33" na hrudi-to nie sú jeho Kristové roky (ešte si musí chlapec:-)počkať), ale ako symbol-Alter Christus-Druhý Kristus to nemá chybu!

Mariánsky beh

V nedeľu 22.mája sme prežili pekné sviatočné popoludnie naplnené športom. foto : picasaweb.google.sk/101791212992816608122

Púť miništrantov

Prvá sobota v máji bola okrem "fatimskej" aj miništrantskou. Tretí ročník miništrantskej púte sa niesol v duchu chlapčenskej radosti a hravosti. foto : picasaweb.google.sk/101791212992816608122  

<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16 >>

Link:

www.bazilika.sk
www.katnoviny.sk
www.saleziani.sk
www.mladez.sk
www.breviar.sk
www.zamyslenia.sbb.sk
www.gjb.sk
www.misie.saleziani.sk
www.domka.sk
www.savio.sk
www.sbb.sk
www.pobavi.sk
www.daliborko.sk
www.mamateyka.sk
www.mileticka.sk
www.trnavka.sk
www.saldub.sk
www.humenne.domka.sk
www.sdbno.sk
www.3horky.sk
www.pcsipok.sk
www.oratko-usmev.sk
www.presovsdb.sk
www.roznava.domka.sk
https://kopanka.sk
www.salezianky.sk
www.donbosco.sk
www.youtube.com/saleziani

 

Deň s myšlienkou

Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše. (sv.Don Bosco)

Nikdy neprestanem robiť niečo, o čom viem, že je to dobré, aj keby sa mi postavilo do cesty mnoho ťažkých prekážok. (sv.Don Bosco)

Daktorí hovoria, že kto chce chodiť často na prijímanie, musí byť svätý. To nie je pravda. To je klam! Prijímanie je pre toho, kto sa chce stať svätým, a nie pre svätých. Lieky sa dávajú chorým tak isto, ako sa pokrm dáva slabým. (sv.Don Bosco)

Dve najmocnejšie opory ako vydržať a kráčať po ceste k nebu sú sviatosti prijímania a pokánia. Preto považujte za nepriateľa svojej duše každého, kto by vás chcel odviesť od týchto úkonov nášho svätého náboženstva. (sv.Don Bosco)

Čistota je najobľúbenejšou čnosťou srdca Panny Márie. Kde je čistota, je všetko. Kde čistoty nieto, niet ničoho. (sv.Don Bosco)

Časy, v ktorých žijeme, si vyžadujú vyskúšanú skromnosť a veľkú čistotu. (sv.Don Bosco)

Čo je krajšie a drahšie ako spoveď? Kde nám Pán preukázal viac dobroty ako tu? (sv.Don Bosco)

Pristupujte čo najčastejšie a vrúcne k prijímaniu. Keď prijímate Ježiša do svojho srdca často, milosť vám tak obnoví dušu, že telo bude prinútené poslúchať ducha. (sv.Don Bosco)


Telo musí pomáhať duši robiť dobre, musí jej slúžiť. Duša je paňou tela. (sv.Don Bosco)

Dobrý Boh prejavuje svoju moc najmä v súcite a odpúšťaní. (sv.Don Bosco)

Kedykoľvek sme na svätej omši, usilujme sa byť v takom stave, aby sme mohli pristúpiť k prijímaniu. (sv.Don Bosco)


Chcem vám povedať, čo diabol od vás čaká a čoho sa bojí. Chce, aby ste zaháľali a veľmi sa bojí, keď ste zamestnaní. Prečo? Keď zaháľate, zaháľa aj on. Ak zaháľate, hovorí: nemám čo robiť, miesto mňa robí záhaľka. (sv.Don Bosco)

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované. Boh ťa miluje, lebo si jeho dieťa. (sv.Don Bosco)

 

Keď chceš, aby iní znášali tvoje nedostatky, ochotne znášaj nedostatky iných. (sv.Don Bosco)


Nenazývajte zábavou deň, ktorý zanecháva v srdci výčitky a strach pred Božím súdom. (sv.Don Bosco)


Buďte vnútorne presvedčení, že všetky milosti, ktoré si prosíte od Panny Márie, dostanete, ak si nežiadate veci, ktoré by vám mohli byť na škodu. (sv.Don Bosco)

Rozptyľujte sa, ale nech je to rozptýlenie slušné, zábavy nech sú užitočné, nech sú na osvieženie telesných síl i ducha. Dbajte, aby váš odpočinok nebol zaháľaním alebo zbytočným strácaním času. (sv.Don Bosco)

 

Boh nepozerá na druh práce, ale na úmysel, s akým ju konáme. Všetky úrady sú teda rovnako vznešené, lebo v Božích očiach sú rovnako záslužné. (sv.Don Bosco)

 

Urob, čo môžeš a ostatné urobí Boh. Ak pracuješ preňho, nenechá ťa v ťažkosti. (sv.Don Bosco)

 

Pamätajte si, že svätenie sviatkov prináša Božie požehnanie na všetky práce v týždni. (sv.Don Bosco)

 

Ak chceš byť šťastný, musíš si to zaslúžiť tým, že budeš mať všetkých zo srdca rád, že budeš milovať priateľov, že budeš trpezlivý a veľkomyseľný k nepriateľom, že budeš plakať s plačúcimi a iným nebudeš závidieť ich šťastie a budeš robiť dobre všetkým a zle nikomu. (sv.Don Bosco)


Odporúčam vám, nakoľko viem a môžem, a moju radu si vpíšte do mysle i do srdca: vzývajte často meno Mária najmä strelnou modlitbou: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás. Je to modlitba krátka, ale zo skúsenosti viem, že je veľmi účinná. (sv.Don Bosco)


Najistejšou ochranou proti hnevu je pribrzdiť ho. (sv.Don Bosco)Nech nám Panna Mária pomáha kráčať cestou do neba. (sv.Don Bosco)

 

Byť na svätej omši rozmetá všetko, čo diabol získal. (sv.Don Bosco)

 

Nikdy nečítajte knihy, o ktorých neviete, či sú dobré. Poraďte sa najprv s dajakým súdnym človekom. (sv.Don Bosco)

 

Bez trpezlivosti sa nestaneme svätými. (sv.Don Bosco)


Pracujte pre Pána. Čo sa vám prihodí na tomto svete, je vec chvíľky, a nebo sa vám odplatí za všetko. (sv.Don Bosco)


Pomstou pravého katolíka je odpustenie a modlitba za toho, kto nás uráža. (sv.Don Bosco)

 

Slnko nech nikdy nezapadá nad vašim hnevom. Nikdy si nepripomínajte odpustené urážky ani škodu alebo bezprávie, na ktoré ste už zabudli. Hovorievajte vždy zo srdca: Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Zabudnime úplne a definitívne na všetko, čo nás kedysi potupilo. Všetkých milujme bratskou láskou. (sv.Don Bosco)

 

Dokonalosť sa získava pomaly úsilím. (sv.Don Bosco)


Keď sa modlíte, myslite na to, čo robíte. Keď sa modlíte, zhovárate sa s Bohom. Zhovárať sa znamená vyslovovať slová dobre, zrozumiteľne. Keď sa teda modlíte, odriekajte modlitby pomaly s takým tónom, ako by ste hovorili s najlepším priateľom. (sv.Don Bosco)

 

Čo spôsobuje diablovi najväčšie zlo, čoho sa najviac bojí, je zachovávanie predsavzatí zo spovede. (sv.Don Bosco)


 

Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme?

PAVOL VI.