Čo nové u nás v oratku?

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: príď, On sa delí o top zázrak spolu s tebou :)

UŽÍVAJ OVOCIE KRISTOVEJ OBETY A ZMŔTVYCHVSTANIA trikrát denne :) :) :) alebo spokojne aj častejšie :) nechaj sa obnoviť komplexne: VIERA+JEDLO+POHYB+UČENIE+PRIATELIA :) recept od dr. menom Amen :P

BIELA SOBOTA: Pozývam vás dnes o 19.00h stretnúť toho, čo vstáva zmŕtvych :)

  Znenie katechézy Svätého Otca Františka /3 Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Naša reflexia nad milosrdenstvom Boha nás dnes uvádza do Veľkonočného trojdnia: Biela sobota je dňom Božieho mlčania. Má byť dňom mlčania a my musíme urobiť všetko preto, aby bol pre nás skutočne dňom ticha, ako ním bol v tom čase: dňom Božieho mlčania. Ježiš uložený do hrobu zdieľa s celým ľudstvom drámu smrti. Je to ticho, ktoré hovorí a ktoré vyjadruje lásku ako odvekú solidaritu s opustenými, ku ktorým...

VEĽKÝ PIATOK: Naavzájoom sa pozývame o 18.00h, robíme si spolu takú našu krížovú cestu :) teším :)

Znenie katechézy Svätého Otca Františka /2 Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Naša reflexia nad milosrdenstvom Boha nás dnes uvádza do Veľkonočného trojdnia: Veľký piatok je vrcholiacim momentom lásky. Smrť Ježiša, ktorý sa na kríži odovzdáva Otcovi, aby ponúkol spásu celému svetu, vyjadruje lásku darovanú až do krajnosti, bez konca. Lásku, ktorá chce objať všetkých, nikoho nevylučujúc. Lásku, ktorá sa rozširuje do každej doby a na každé miesto: nevyčerpateľný prameň spásy, z ktorého každý z nás...

ZELENÝ ŠTVRTOK - Príďte na dnešnú omšu o 18.00h, neoľutuje nikto :)

  Znenie katechézy Svätého Otca Františka /1 Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Naša reflexia nad milosrdenstvom Boha nás dnes uvádza do Veľkonočného trojdnia: Na Zelený štvrtok Ježiš ustanovuje Eucharistiu, anticipuje tak pri veľkonočnej hostine svoju obetu na Golgote. Aby učeníkom pomohol chápať lásku, ktorá ho vedie, umýva im nohy, ponúkajúc ešte raz osobne príklad, ako oni sami budú musieť konať. Eucharistia je láska, ktorá sa stáva službou. Je to nežná prítomnosť Krista, ktorý túži...

PSSSST! Poviem ti tajomstvo ;)

PSSSST! Poviem ti tajomstvo ;) Začali sme pripravovať prímestský tábor 2016 :) ČOOOOO?! To VÁÁÁŽNE?! No PARÁDA!!!! :) :) :)

PRIPRAVUJ SA na sviatok don Bosca :)

Pripravuj sa spolu s tisíckami mladých na sviatok don Bosca :) nechaj sa strhnúť modlitbou a povzbudením nášho hlavného predstaveného :) https://www.saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/1700-pripravte-sa-na-sviatok-sv-jana-bosca-deviatnikom https://www.saleziani.sk/spravy/8-svet/1713-video-a-plagat-k-heslu-hlavneho-predstaveneho-na-rok-2016

KARNEVALová DON BOSCO SHOW !!!!

HALÓ HALÓ!!! Do tvojej pozornosti sa dáva, že veľká udalosť nastáva!!! Pripravuj si masku a príď sa zabaviť na KARNEVALovú Don Bosco Show!!!! Všetko sa to udeje v nedeľu 31.1.2016 od 14h do 16h v saleziánskej telocvični za bazilikou!!!! Vstup v maske a v prezuvkach!!! TEŠÍME SA NA TEBA :)

Sme koledníci Dobrej Noviny

Na druhý sviatok vianočný sme sa vybrali do úlíc nášho mesta ako zvestovatelia koledníci Dobrej noviny. Chceli sme takto zavŕšiť prípravu, ktorá trvala celý mesiac. Pripravovali sme si srdcia, koledy, básničky a priania, kostýmy a pomôcky, aby sme mohli rozdávať radosť z narodenia Ježiša v našich rodinách. Do troch skupín sa rozdelilo 40 koledníkov, ktorí navštívili 40 rodín. Okrem milého a srdečného prijatia dostali aj podporu na projekty Dobrej Noviny, ktoré boli toho roku zamerané na...

Jubileum rodiny v roku milosrdenstva

Toho roku slávime v rámci roka milosrdenstva JUBILEUM RODINY!!! Prežívame ho počas vianoc na Sviatok sv. rodiny v nedeľu 27.12.2015!!!! Dostávame špeciálne pozvanie od nášho sv. otca Františka, aby sme ho v našich rodinách hlbšie zvýraznili aj niektorými aktivitami, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie v tomto príspevku :)   Jubileum rodiny 27.12.2015.pdf (3315191)

Vianočné sviatky 2015

Pripravujeme sa na intenzívne prežitie vianočných sviatkov. Pozývame vás na spoločné slávenia počas sv. omší, na "Jasličkovú" 25.12. o 16.00h v Bazilike Sedembolestnej i na koledovanie Dobrej noviny 16.12. od 10.00h :) Prajeme si navzájom silné prežívanie tohtoročných vianočných sviatkov hlboko ponorených do tajomstva milosrdenstva, ktoré dostáva tvár v novorodencovi menom Ježiš, ktorý je Boh s nami :)

Svätý rok MILOSRDENSTVA

Na úžasný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sme spolu s Cirkvou na celom svete začali sláviť Svätý rok Milosrdenstva!! Je to dar nášho pápeža Františka každému a každej z nás. Otvorme znovu a ešte viac svoje srdcia a životy, svoje rodiny aj našu spoločnosť blahodarnému pôsobeniu Ducha Svätého, ktorý v nás rozväzuje putá hriechu a obnovuje v nás svätosť svojej prítomnosti. Pane, úplne sa zverujeme do tvojich milosrdných rúk :)

Adventné vence

Koncom novembra sme už nedočkavo pripravovali jednu z najmilších akcií roka - výrobu adventných vencov! Je to jediná akcia, na ktorú sa stretneme už aj hodinu pred jej začiatkom :) Stretli sme sa malí aj veľkí a spoločnými silami v radosti aj sústredení na prácu sme vyrobili presne 50 adventných vencov, aby postupne rozsvecovali v našich domovoch aj v našich srdciach stále väčšiu túžbu po našom Bohu. Dakujeme všetkým darcom 5 druhov vetvičiek, sviečok aj ozdôb. Každý z nás odišiel s vencom v...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Link:

www.bazilika.sk
www.katnoviny.sk
www.saleziani.sk
www.mladez.sk
www.breviar.sk
www.zamyslenia.sbb.sk
www.gjb.sk
www.misie.saleziani.sk
www.domka.sk
www.savio.sk
www.sbb.sk
www.pobavi.sk
www.daliborko.sk
www.mamateyka.sk
www.mileticka.sk
www.trnavka.sk
www.saldub.sk
www.humenne.domka.sk
www.sdbno.sk
www.3horky.sk
www.pcsipok.sk
www.oratko-usmev.sk
www.presovsdb.sk
www.roznava.domka.sk
https://kopanka.sk
www.salezianky.sk
www.donbosco.sk
www.youtube.com/saleziani

 

Deň s myšlienkou

Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše. (sv.Don Bosco)

Nikdy neprestanem robiť niečo, o čom viem, že je to dobré, aj keby sa mi postavilo do cesty mnoho ťažkých prekážok. (sv.Don Bosco)

Daktorí hovoria, že kto chce chodiť často na prijímanie, musí byť svätý. To nie je pravda. To je klam! Prijímanie je pre toho, kto sa chce stať svätým, a nie pre svätých. Lieky sa dávajú chorým tak isto, ako sa pokrm dáva slabým. (sv.Don Bosco)

Dve najmocnejšie opory ako vydržať a kráčať po ceste k nebu sú sviatosti prijímania a pokánia. Preto považujte za nepriateľa svojej duše každého, kto by vás chcel odviesť od týchto úkonov nášho svätého náboženstva. (sv.Don Bosco)

Čistota je najobľúbenejšou čnosťou srdca Panny Márie. Kde je čistota, je všetko. Kde čistoty nieto, niet ničoho. (sv.Don Bosco)

Časy, v ktorých žijeme, si vyžadujú vyskúšanú skromnosť a veľkú čistotu. (sv.Don Bosco)

Čo je krajšie a drahšie ako spoveď? Kde nám Pán preukázal viac dobroty ako tu? (sv.Don Bosco)

Pristupujte čo najčastejšie a vrúcne k prijímaniu. Keď prijímate Ježiša do svojho srdca často, milosť vám tak obnoví dušu, že telo bude prinútené poslúchať ducha. (sv.Don Bosco)


Telo musí pomáhať duši robiť dobre, musí jej slúžiť. Duša je paňou tela. (sv.Don Bosco)

Dobrý Boh prejavuje svoju moc najmä v súcite a odpúšťaní. (sv.Don Bosco)

Kedykoľvek sme na svätej omši, usilujme sa byť v takom stave, aby sme mohli pristúpiť k prijímaniu. (sv.Don Bosco)


Chcem vám povedať, čo diabol od vás čaká a čoho sa bojí. Chce, aby ste zaháľali a veľmi sa bojí, keď ste zamestnaní. Prečo? Keď zaháľate, zaháľa aj on. Ak zaháľate, hovorí: nemám čo robiť, miesto mňa robí záhaľka. (sv.Don Bosco)

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované. Boh ťa miluje, lebo si jeho dieťa. (sv.Don Bosco)

 

Keď chceš, aby iní znášali tvoje nedostatky, ochotne znášaj nedostatky iných. (sv.Don Bosco)


Nenazývajte zábavou deň, ktorý zanecháva v srdci výčitky a strach pred Božím súdom. (sv.Don Bosco)


Buďte vnútorne presvedčení, že všetky milosti, ktoré si prosíte od Panny Márie, dostanete, ak si nežiadate veci, ktoré by vám mohli byť na škodu. (sv.Don Bosco)

Rozptyľujte sa, ale nech je to rozptýlenie slušné, zábavy nech sú užitočné, nech sú na osvieženie telesných síl i ducha. Dbajte, aby váš odpočinok nebol zaháľaním alebo zbytočným strácaním času. (sv.Don Bosco)

 

Boh nepozerá na druh práce, ale na úmysel, s akým ju konáme. Všetky úrady sú teda rovnako vznešené, lebo v Božích očiach sú rovnako záslužné. (sv.Don Bosco)

 

Urob, čo môžeš a ostatné urobí Boh. Ak pracuješ preňho, nenechá ťa v ťažkosti. (sv.Don Bosco)

 

Pamätajte si, že svätenie sviatkov prináša Božie požehnanie na všetky práce v týždni. (sv.Don Bosco)

 

Ak chceš byť šťastný, musíš si to zaslúžiť tým, že budeš mať všetkých zo srdca rád, že budeš milovať priateľov, že budeš trpezlivý a veľkomyseľný k nepriateľom, že budeš plakať s plačúcimi a iným nebudeš závidieť ich šťastie a budeš robiť dobre všetkým a zle nikomu. (sv.Don Bosco)


Odporúčam vám, nakoľko viem a môžem, a moju radu si vpíšte do mysle i do srdca: vzývajte často meno Mária najmä strelnou modlitbou: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás. Je to modlitba krátka, ale zo skúsenosti viem, že je veľmi účinná. (sv.Don Bosco)


Najistejšou ochranou proti hnevu je pribrzdiť ho. (sv.Don Bosco)Nech nám Panna Mária pomáha kráčať cestou do neba. (sv.Don Bosco)

 

Byť na svätej omši rozmetá všetko, čo diabol získal. (sv.Don Bosco)

 

Nikdy nečítajte knihy, o ktorých neviete, či sú dobré. Poraďte sa najprv s dajakým súdnym človekom. (sv.Don Bosco)

 

Bez trpezlivosti sa nestaneme svätými. (sv.Don Bosco)


Pracujte pre Pána. Čo sa vám prihodí na tomto svete, je vec chvíľky, a nebo sa vám odplatí za všetko. (sv.Don Bosco)


Pomstou pravého katolíka je odpustenie a modlitba za toho, kto nás uráža. (sv.Don Bosco)

 

Slnko nech nikdy nezapadá nad vašim hnevom. Nikdy si nepripomínajte odpustené urážky ani škodu alebo bezprávie, na ktoré ste už zabudli. Hovorievajte vždy zo srdca: Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Zabudnime úplne a definitívne na všetko, čo nás kedysi potupilo. Všetkých milujme bratskou láskou. (sv.Don Bosco)

 

Dokonalosť sa získava pomaly úsilím. (sv.Don Bosco)


Keď sa modlíte, myslite na to, čo robíte. Keď sa modlíte, zhovárate sa s Bohom. Zhovárať sa znamená vyslovovať slová dobre, zrozumiteľne. Keď sa teda modlíte, odriekajte modlitby pomaly s takým tónom, ako by ste hovorili s najlepším priateľom. (sv.Don Bosco)

 

Čo spôsobuje diablovi najväčšie zlo, čoho sa najviac bojí, je zachovávanie predsavzatí zo spovede. (sv.Don Bosco)


 

Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme?

PAVOL VI.